Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u8319686/public_html/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions.php on line 25
Obezitenin Vücudunuza ve Sağlığınıza Etkisi | Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

Obezitenin Vücudunuza ve Sağlığınıza Etkisi

Obezite, vücudun çok fazla yağlanmasıdır. Bu aşırı yağlanma vücudunuzda çok fazla hasara neden olabilir. Aşırı obez kişilerin başka hastalıklara yakalanma olasılığı, diğer insanlara göre daha yüksektir. Bunlara tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, uyku apnesi ve daha pek çok şey dahildir. Obezite ile birlikte bu hastalıklar, insanların daha düşük bir hayat ve sağlık kalitesine sahip olmasına neden olabilir. Bazı durumlarda obezite iş görememe hatta erken ölüme dahi yol açar.

Diyabet

Obezite, tip 2 diyabetin çok önemli bir nedenidir. Obez veya aşırı obez olan insanların diyabet olma riski 10 kat daha fazladır. Tip 2 diyabet, ölüm riskini neredeyse iki katına çıkarır ve aşağıdakilere yol açabilir:

  • Amputasyonlar
  • Kalp hastalığı
  • İnme
  • Körlük
  • Böbrek hastalığı
  • Yüksek tansiyon
  • Dolaşım ve sinir bozuklukları
  • İyileşmeyen zor enfeksiyonlar
  • İktidarsızlık
  • Ve dahası

                      

Hipertansiyon

Obezite, yüksek tansiyon için (“hipertansiyon” olarak da bilinir) önemli bir risk faktörüdür. Yüksek tansiyonlu her 4 hastanın 3’ü obezite ile bağlantılıdır. Hipertansiyon, diğer hastalıkların riskini arttırır. Bunlara koroner kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, inme ve böbrek hastalığı dahildir.

Kalp hastalığı

Obezite kalp rahatsızlığı için önemli bir risk faktörüdür. Büyük bilimsel çalışmalar, kalp hastalığı riskinin obezite ile birlikte arttığını göstermektedir. Aşırı obez insanlar, koroner arter hastalığı için yüksek risk altındadır. Bu, kalp krizi riski taşıdıkları anlamına gelir.

Obezite kalp yetmezliği riskinizi arttırır. Aşırı obezite, düzensiz kalp atışlarına da (aritmiler) sebep olur. Bu aritmiler, kardiyak arrest riskini üç katına çıkarabilir.

Solunum bozuklukları

Obezite insanlarda akciğer kapasitesini düşürür ve aynı zamanda solunum yolu enfeksiyonu riskini artırır. Bu insanların astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına yakalanma olasılıkları daha yüksektir. Astımın obezite hastalarında 3-4 kat daha yaygın olduğu görülmüştür.

Obez olan insanların yarısından fazlasında (% 50-60) obstrüktif uyku apnesi vardır. Şiddetli obezite vakalarında bu oran yaklaşık % 90’dır). Obstrüktif uyku apnesi, çok ciddi bir solunum bozukluğudur; uyku esnasında boyun, boğaz ve dildeki aşırı yağ, hava yolu geçişini tıkar. Bu tıkanma apneye (nefes alamamaya) neden olur, bu da bir kişinin bir süre nefes almaması anlamına gelir. Böyle bir kişinin her gece yüzlerce apnesi olabilir. Apne olayları kişinin kandaki oksijen miktarını azaltır.

Obstrüktif uyku apnesi; yüksek tansiyon, pulmoner hipertansiyon ve kalp yetmezliğine, ani kalp krizi ve inmeye neden olabilir. Apne episodları normal uyku döngüsünü kesintiye uğrattığından, dinlendirici uyku moduna geçemeyebilirsiniz. Bu, yorgunluk ve uyuşukluğa neden olabilir. Tedavi edilmezse, bu uyuşukluk motorlu araç kazaları riskini artırabilir.

Kanser

Kanser, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yarım milyondan fazla insanın hayatı etkilemektedir. Obezite’nin yılda 90.000 kanser ölümüne neden olduğuna inanılıyor. Vücut kitle indeksi (VKİ) arttıkça, kanser riski ve kanserden ölüm de artıyor. Bu kanser çeşitleri şunları içerir:

Endometriyal (Rahim) kanser

Rahim ağzı kanseri

Yumurtalık kanseri

Menapoz sonrası meme kanseri

Kolorektal kanser

Yemek borusu kanseri

Pankreas kanseri

Safra kesesi kanseri

Karaciğer kanseri

Böbrek kanseri

Tiroid kanseri

Prostat kanseri

Non-Hodgkin lenfoma

Multipl miyelom

Lösemi

Aşırı obez olan insanlar için, her türlü kanser riski ve ölüm oranı artar. Kanserden ölüm oranı erkekler için yüzde 52, kadınlarda yüzde 62 daha yüksektir .

Serebrovasküler Hastalık ve İnme

Obezite, tüm dolaşım sistemi için büyük bir yüktür. Bu yük, inme riskini arttırır. Obezite diğer felç/inme risk faktörlerine neden olabilir. Bu risk faktörlerinden bazıları kalp hastalığı, metabolik sendrom, hipertansiyon, lipid anormallikleri, tip 2 diyabet ve obstrüktif uyku apnesi olarak sayılabilir.

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD)

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD) mide asidinin veya bağırsak salgılarının, yemek borunuza kaçmasıdır. Yaygın GERD belirtileri; mide ekşimesi, “hazımsızlık”, kusma, öksürme (özellikle gece), ses kısıklığı ve geğirmedir. Genel nüfusun yüzde 10 ila 20’sinde GERD semptomları mevcuttur.

Obezite, GERD, eroziv özofajit ve nadiren özofagus kanseri (adenokarsinoma) olma riskini artırır.

Kemik / Eklem Hasarları ve Kazalar

Obezite, özellikle aşırı obezite, birçok kemik ve eklem sorunlarına yol açar. Bu hasarlar, kazalar ve kişisel yaralanma riskini artırabilir. Kemik ve eklem hasarları şunları içerir:

Eklem hastalıkları (osteoartrit/ eklem kireçlenmesi, gut)

Disk herniasyonu (bel fıtığı)

Omurga bozuklukları

Sırt ağrısı

Psödotümör serebri , baş ağrısı ve görme bozukluğuna neden olan bir durumdur.

 

Diğer durumlar

Alzheimer hastalığı: Araştırmalar, erken yaştaki obezitenin, yaşamın ilerleyen döneminde Alzheimer ve Demans hastalıklarına yakalanma riskini artırdığını göstermiştir.

Böbrek Hastalığı: Hipertansiyon, Tip 2 diyabet ve konjestif kalp yetmezliği, böbrek hastalığına ve böbrek yetmezliğine yol açar. Obezite bu hastalıklara da yakalanma riskini önemli ölçüde artırır.

İntihar: Araştırmalar aşırı obezite ile majör depresif bozukluk arasında bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Obezitenin neden olduğu fiziksel ve sosyal ayrımcılık sorunları, depresyona katkıda bulunabilir.

Septisemi: Septisemi, hızla septik şoka ve ölüme neden olabilen ciddi bir enfeksiyon durumudur. Çalışmalar, obez, özellikle de aşırı obez olan insanların, septisemi riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Karaciğer Hastalığı: Obezite yağlı karaciğer ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığının ana nedenidir. Aşırı obez olan insanların çoğu alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığına sahiptir. Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerin sakarlaşmasına neden olabilir, bu da karaciğer fonksiyonlarının kötüleşmesine, siroza ve karaciğer yetmezliğine neden olur.

Obeziteye Bağlı Hayatı Tehdit Eden Diğer Koşullar: Gebelik sırasında maternal gestasyonel diyabet (gebelik diyebeti) ve preeklampsi (gebelikte aşırı yüksek tansiyon), düşükler ve ölü doğum vakaları, safra kesesi hastalığı, pankreatit, gibi hayatı tehdit eden durumların yanı sıra; idrar kaçırma, polikistik over sendromu, infertilite ve deri döküntüleri; yaşam kalitesinin düşmesine neden olan diğer durumlardır.

Obezitenin, vücudumuz üzerinde dramatik bir etkisi vardır ve genel sağlığımızı önemli ölçüde tehdit eder. Bununla birlikte, bu komplikasyonların birçoğu, kilo kaybı ile önlenebilir veya tedavi edilebilir.