Günümüzde morbid obez hastalar için cerrahi, en etkili tedavi olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu cerrahi yöntemlerin başarısı, cerrahın bu alandaki uygun eğitimi ve tecrübesi ile doğru orantılıdır.

Cerrahın açık ve / veya laparoskopik cerrahide gerekli teknik becerilere sahip olması yetmez, ayrıca bariatrik cerrahide uzun bir geçmişe sahip olması; uzun yıllar bu alanda değişik ameliyatları yapmış olması ve bu alandaki ameliyatları birbirine çevirebilir, düzeltebilir tecrübeye sahip olması gerekir.

Ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve hastanın ömür boyu takibinde gerekli altyapıyı kurması ve spor, diyet, psikolog gibi disiplinlerle bir arada çalışabilmelidir.

Bariatrik cerrahinin güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için obez hastanın tedavisinin yapılacağı kurumun, mükemmel bir multidisipliner bakımı karşılayacak özelliklere sahip olması son derece önemlidir. Peki bunun hakemi kim olacaktır? Medya mı? İnstagram mı? Facebook mu? Ameliyat olan ünlüler mi? Yoksa bütün bunları denetleyecek ve içinde barındıracak konuya hakim otoritenin belirleyeceği bir denetleme mekanizması mı?

İşte bu ihtiyaçtan dolayı kısa adı IFSO olan uluslararası obezite federasyonu bariatrik hastalara sunulan hizmet kalitesini artırmak için mükemmeliyet merkezleri ‘Center of Excellence’ oluşturmaya yönelik bir kurul oluşturmaya karar vermiştir.

Farklı küresel alanlara uygulanabilecek ve morbid obez hastaların etkin tedavisi ve güvenliği için, cerrahın referans bilgilerini (güven belgesi) ve kurumsal gereksinimlerini tanımlayabilecek kılavuzların oluşturulması amaçlanmıştır. Kılavuzların uygulanması IFSO Akreditasyon Konseyinin sorumluluğu altındadır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bariatrik cerrahiye olan büyük talep nedeniyle, birçok cerrah yetersiz donanımlı kurumlarda gerekli eğitim ve tecrübe olmaksızın bariatrik cerrahi uygulamasına girmektedir. Bu durum hoş olmayan sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla, bariatrik hastaları kabul etmeden önce cerrahlar ve kurumlar için asgari gerekliliklerin açıkça tanımlanması, tıbbi yardım isteyen obez hastaların güvenliğini sağlamak açısından büyük önem arz etmektedir.

Özellikle süper obez hastalarda, bariatrik cerrahi işlemler veya tekrar kilo alan hastalara uygulanan revizyonel (düzeltici) cerrahi, birikmiş cerrahi tecrübeye, tam donanımlı kurumlara, kurum içi danışma hizmetlerine, yoğun bakım hizmetleri de dahil olmak üzere bariatrik hastaların bakımında uzmanlar gerektirir.

İFSO’nun belirlediği kriterler çerçevesinde her hasta ameliyat olacağı merkezi ve cerrahını seçerken şu sorulara cevap aramalıdır:

  1. Yılda en az 50 bariatrik cerrahi yapmış olmak
  2. Açık ve/veya laparoskopik yaklaşımla revizyonel cerrahi yapabilmek
  3. Hastalara uzun süre takip edilmesini taahhüt etmek
  4. Düzenli olarak bariatrik toplantılara katılmak, en az bir adet bariatrik dergiye abone olmak ve deneyimini yerel veya uluslararası kongrelere sunarak veya hakemli dergilerde makaleler yayınlayarak bildirmek
  5. Bu ameliyatları uygun hastanelerde yapmak

Her cerrah, yukarıda tanımlanan özelliklere ek olarak:

  1. Her yıl en az 50 adet revizyonel vaka içeren vaka takibi yapın.
  2. Az deneyimli bariatrik cerrahların eğitimine ve akreditasyonuna katılın.
  3. Hastaların tam ve hayat boyu takip edilmesi taahhüdünde bulunun ve en az % 75’inin beş ya da daha fazla yıl boyunca takip ettiğinizi ispatlayın.
  4. Sonuçlarını uluslararası konferanslara rapor edin ve uluslararası hakemli  dergilerde yayınlayın.

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, Acıbadem Fulya Hastanesi’yle birlikte IFSO’nun 2 yıllık takibi sonrasında ‘Mükemmeliyet Merkezi’ yani ‘Center of Exellence’ sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Turkçapar Bariatrics, Prof. Turkçapar önderliğinde, Türkiye’deki bütün kongrelerde konuşmacı olarak ve eğitsel çalışmalarda eğitimci olarak meslektaşlarıyla paylaşımda bulunmaktadır.

Kadromuzda 5 yıllık bariatrik cerrahi tecrübesi olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihtisaslı Op. Dr. Ozan Şen ve ayrıca yıllarca Amerika’da bariatrik cerrahi merkezlerinde diyetisyen olarak çalışmış Göknel Dumanlı da yer almaktadır.

Şimdi Arayın