Obezite Cerrahisinin Covid19 Şiddetini ve Ölüm Riskini Azalttığına Dair Kanıtlar Bulundu

Artan kanıtlar, obezite hastalarının orantısız bir şekilde şiddetli SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile etkilendiğini ve bunun sonucunda daha yüksek ölüm oranı yaşayabileceğini göstermektedir. Obezite ve Covid19 sonuçları arasındaki ilişki biyolojik ve fizyolojik olarak mantıklıdır. Kardiyometabolik, tromboembolik ve pulmoner hastalıklar dahil obezite ile ilişkili komorbiditelerin varlığı; yüksek seviyelerde sitokinler ve oksidatif stres ile proinflamatuar bir durumun birlikte bulunması doğuştan gelen ve uyarlanabilir bağışıklık tepkisindeki değişiklikler; akciğerlerin ve göğüs duvarının mekanizmasında kısıtlayıcı değişiklikler; ve mekanik ventilasyona kısıtlı yanıt, obezitesi olan hastalarda Covid19 şiddetinin artmasına neden olabilir.

Obezite, bağışıklık sistemini zayıflatan çok sayıda faktörün neden olduğu kompleks bir hastalıktır. Obezite, bağışıklık sisteminin yanıtı olan sitokinlerin aşırı üretimine neden olur. Bu durum düşük şiddetli kronik enflamasyon göstergesidir. Covid19 pandemisi de bağışıklık sisteminin aşırı sitokin üretmesine neden olur, doku ve organlara hasar verir. Bu durum obez bireylerde hastalığın şiddetlenmesini kısmen de olsa açıklar.

Obezite cerrahisi sonrası hastalar kilo kaybıyla ve yandaş hastalıklarından kurtularak daha sağlıklı hale gelir ve virüse karşı daha iyi savaşırlar. Obezite cerrahisi diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, kalp krizi, böbrek hastalıkları, ölüm riskini (%40 oranında) azaltır. Güncel çalışma sonuçlarına göre bu listeye ”corona riskini azaltması” eklenebilir.

Obez bireylerin çoğunda Covid 19 pnömonisinin sonuçlarını kötüleştirebilecek uyku apnesi ve hipoventilasyon sendromu gibi akciğer rahatsızları bulunur. Ayrıca obezite, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, diyabet, böbrek hastalıkları ve kan pıhtısı oluşum riskini arttırır. Bu koşullar, obez bireylerde Covid 19 şiddetini arttırabilir.

Konuyla ilgili yeni yayınlanan çalışmada, Mart- Temmuz 2020 arasında Covid19+ olan 4.365 hastada 33 ( 20 Tüp Mide, 13 RYGB ) bariatrik cerrahi geçiren hasta tespit edildi. Vücut Kitle İndeksi 40 ve üzeri olan Covid19+ 330 hastayla (kontrol grubu) karşılaştırıldı. Çalışma sonuçlarına göre obezite cerrahisi geçiren hastaların %18’i, 40 ve üzeri VKİ’ye sahip kontrol gubunda ise hastaneye yatış oranı %42 olduğu saptandı. Ayrıca kontrol grubundaki hastaların %13’ü yoğun bakım ünitisine alındı, %6.7’si mekanik ventilasyona ihtiyaç duydu, %1.5’i diyalize alındı ve %2.4’ü hayatını kaybetti. Obezite cerrahisi geçiren hiçbir hasta yoğun bakıma alınmadı, mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı, Covid19 nedeniyle hayatını kaybetmedi. Çalışmaya göre, Covid 19 testi + çıkan obezite cerrahisi geçiren hastalarda hastaneye yatış ve yoğun bakım ünitesine duyulan ihtiyaç önemli ölçüde azalıyor.

Bu çalışma ilk kez, obezite cerrahisinden sonra görülen  kilo kaybının hastalığın şiddetini azaltabileceğini gösteriyor. Obezitenin Covid19 için ciddi bir risk faktörü olduğuna dair önemli kanıtlar sunuyor.

Kaynakça

AliAminian, AlisanFathalizadeh, ChaoTu, ScottButsch, M.Pantalone, L.Griebeler M.D,  E.Nissen.e, S. (2020). Association of prior metabolic and bariatric surgery with severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in patients with obesity. Surgery for Obesity and Related Diseases.

Leave a reply