Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u8319686/public_html/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions.php on line 25
Metabolik ve bariatrik cerrahiden ölme şansı, obeziteden ölme şansından daha fazladır. | Türkçapar Bariatrics

Metabolik ve bariatrik cerrahiden ölme şansı, obeziteden ölme şansından daha fazladır.

Vücut ağırlığı arttıkça, ömür kısalır. Aşırı obez bireylerin, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi obeziteye yandaş hastalıklar nedeniyle ölme riskleri daha fazladır.

American Society for Methobolic and Bariatric Surgery’ (ASMBS), Bariatrik Mükemmellik Merkezlerinden elde edilen yaklaşık 60.000 bariatrik hastayı içeren veriler, bariatrik cerrahiyi takip eden 30 gün içinde ölüm riskinin % 0.13 veya diğer bir deyişle 1,000 kişiden yaklaşık birinde ölüm riskinin olduğunu gösteriyor. Bu oran, safra kesesi ve kalça protezi ameliyatı da dahil olmak üzere, çoğu diğer operasyonlara göre oldukça düşüktür. Bu nedenle, bariatrik hastaların ameliyat öncesi kötü sağlık durumuna rağmen, ameliyattan ölme şansı son derece düşüktür. Bilimsel araştırmalar, herhangi bir nedenle oluşan ölüm riskinin; bariatrik ameliyat geçirmiş hastalar için, ameliyat geçirmemişlere göre daha az olduğunu göstermektedir. Hatta bazı veriler, bariatrik ameliyatlar sayesinde belirli hastalıklardan dolayı ölüm riskinin % 89 oranında azaldığını gösteriyor. Örneğin, bariatrik hastalar için kanser mortalitesi %60 oranında azalıyor. Diyabete bağlantılı ölüm oranında % 90, kalp hastalığına bağlı ölüm oranında ise % 50 azalma sağlıyor. Ayrıca, bariatrik cerrahi geçiren hastalarda, hayati tehlike oluşturan obeziteyle ilişkili hastalıkların iyileştiği veya tamamen ortadan kalktığını gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Mortaliteye ilişkin bariatrik cerrahinin faydaları, risklerinden çok daha ağır basmaktadır. Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi, bariatrik ameliyat kararını da cerrahınız, aile üyeleriniz ve sevdiklerinizle tartışarak almalısınız.

Kişisel serimde ölüm hiç yoktur. Çok korkulan kaçak olasılığı 1000 vakalık serimde darlık nedeni ile zaten bypass ameliyatına çevirdiğim ve o anda saptadığım bir vakada gördüm. Bu vaka sorunsuz olarak iyileşti. Sonuç olarak dünyada %2 ülkemizde %8-10 oranında görülen kaçak, kişisel serimde % 0.1 oranındadır.